عطـــــــــــاعطـــــــــــا، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 3 روز سن داره

حبه انگور مامان و بابا

شــــیرین زبــــــونیای قند عسل مامان

1392/6/5 9:17
نویسنده : مامانی
404 بازدید
اشتراک گذاری

سلام شیرین زبون من

امروز میخوام همه کلماتی رو که میگی یجا برات بنویسم.

که در حقیقت میشه دایرة المعارف یک و نیم سالگیت.

اول از همه مــــــــــامــــــــــان: به من و مامان جون

بــــــــابــــــــا: بابا و بابا جون

مهدی: دایی جون مهدی

اٍتده: خاله جون فرشته

عمو: عمو جون و آقایون دیگه

عمه: عمه ها

اِم اِم-ماتی: ماشین

آتدا: آشغال

به به: دستمال کاغذی

بتدَ(دی): بستنی

دا دا: قاقا

دیسدا: جیز

لالا: خوابیدن، لحاف تشک و بالش

پردی: پروین

اِدایی؟: اجازه؟

یَیا: سلام

عدا: عطا

می می:!!

مِمون_ یه یه: خاله سمیه

اَتدی :خاله اکرم(اکی)

دَتودی: دستشویی

بِتو: بشور

بَ: برق

دادو: جارو

دوتودی: تموم شد(قوتولدی)

آبا: مامان بزرگ مامان

آدا: بابا بزرگ مامان

نی نی: نی نی و عروسک

مو :همون موز که به چیزایی میگی که میخوای بخوری و دوست داری

مانی: ماهی و هر چی که شناور باشه

می: گربه و حیوانات

باتی: باطری

آببادی: اسباب بازی

آماندا: هواپیما

آللا تَ: الله اکبر همون نماز خوندن و مهر

نوندی: شکست(سندی)

ناندی: روشن کن(یاندیر)

آها: آهان

نانای: آهنگ

ایلا: الهام(وقتی دیگرون صدا میکنن)

بوپ: توپ

اوندا: اونجا

ایندا: اینجا

اُفتا: افتاد

ریتدی؟:  ریختی(وقتی چیزی میریزه حتی اگه خودت ریخته باشیش)

اَنی: از این

آپا: ببر(آپار)

با: پارک

حَیَطَ: حیاط

دو: پاشو

آپ آپ: هاپ هاپ

آپو: هاپو

ای وای: ای وای

دا دی: دایی

دِدا: بریم (گداخ)

آبه: آب

اَمو: حموم

لَلا- نی نی: رها

داتدی: قاشق ملاقه و از این دست

اَمی: امیر

اَیِدا: علیرضا

آت دو: باز کن

بَ: برق(بزنین به برق)

ناقص باشه بازم میام کاملش میکنم.

هزار تا بوسسسسسسسس

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)