عطـــــــــــاعطـــــــــــا، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 3 روز سن داره

حبه انگور مامان و بابا

خاطـــــــــــــــرات نی نی........

  شروع   تا چند وقت پيش نبودم اما حالا زندگي مشتركم را شروع كرم و فعلا براي مسكن رحم را براي چند ماه اجاره كردم........البته به محض تمام شدن مهلت صاحب خانه مرا بيرون مي اندازد و تمام وسايلم را هم مي گذارد توي كوچه !!!!!!!!!  اظهار وجود  هنوز كسي از وجودم خبر ندارد .البته وجود كه چه عرض كنم .هرچند ساعت يكبار تا مي خواهم سلول هايم را بشمرم همه از وسط تقسيم مي شوند و حساب و كتابم به هم مي ريزد.  زندان   گاهي وقت ها فكر ميكنم مگه چه كار بدي كردم كه مرا به تحمل يك حبس 9 ماهه در انفرادي محكوم كرده اند ؟؟؟؟!!!!!!!!!  فرق اينجا با آنجا  داشتم با خودم فكر مي كردم اگه قراربود ما ج...
28 بهمن 1390

بدون عنوان

سلــــــــــــام به پسری نازنین خودممممممم عزیزم جات حسابی تنگ شده بمیرم برات.دو سه روزه کمر و دل مامانی درد میکنه... از پریشب که تکونات کم شده بود نگرانت شدم گل پسر و دیروز رفتم پیش خانم دکتر با مامان جون... اما خدا رو شکر مشکلی نبود.تا اسم دکتر اومد تو خونه مامان جون شروع کردی به وول خوردن به مامان جون و خاله گفتم این نی نی فقط میخواست مامانشو ضایع کنه لابد.از دکتر میترسی گلم؟؟؟؟؟؟ اونقدر دلم میخواد از خودمو بایی و اتاقت و بقیه عکس بگیریم قبل از اومدنت و برات یادگاری نگه داریم که نگو... اما نمیدونم چرا یا یادم میره یا حالشو ندارم گلم... ولی بهت قول میدم فردا اینکارو بکنم قول مردونــــــــــــــــــه مامانی... عطا خیلی دوس...
28 بهمن 1390

پایان هفته سی و ششم.....

سلام پسر گلم الهی بمیرم که جات اینقدر تنگه اون تو. ایشالا زودی میای بیرون و حسابی دست و پاتو تکون میدی بدون اینکه اذیت بشی. دیروز رفتیم پیش خانم دکتر.طبق معمول صدای قلب نازنینتو شنیدیم که تالاپ تولوپ میکرد تند و تند. نی نی گولوی شیطون بلای من همش اون تو داری بازی بازی میکنی. خانم دکتر میدونی باز چی گفت؟؟؟؟؟؟؟ گفت نی نی حسابی درشته. مامان جون هم هربار اینو میشنوه حسابی کیفور میشه طفلی... نمیدونی چقدر برات لباس بافته.ایشالا حوصله کنم عکس همه رو میندازم میذارم برات.خیلی زحمت کشیده دستش درد نکنه. همه بیصبرانه منتظر اومدن شما هستن.خیلی وقته دورو برمون نی نی کوچولو نداشتیم آخه... اونم یه نی نی ناناز مثل تو گل پسرم. فکر کن...
20 بهمن 1390
1